Hemtjänst


Vi erbjuder hemtjänst anpassad efter dina behov. För att ge det lilla extra bjuder vi dessutom på mangling i samband med tvätt, lunch eller middag på fredagar för dig med dagliga insatser, och vi bjuder alla nya kunder på fotvård! Tjänster som vanligtvis ingår i hemtjänst är:

  • Städning och tvätt
  • Hygien
  • Matlagning
  • Promenader
  • Ärenden
  • Inköp/inköp med följe
  • Trygghetslarm
  • Ledsagning

Kontaktperson

För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga och får den hjälp de behöver, på det sätt de önskar. Därför tilldelas du som kund en egen kontaktperson ur personalgruppen, någon som har huvudansvaret för dig och som kommer till dig ofta. Din kontaktperson ser till att dina tjänster utförs enligt dina behov och önskemål, håller kontakten med dina närstående, koordinerar med övriga medarbetare och bevakar om ditt behov förändras. Våra medarbetare är tillgängliga dygnet runt, har tystnadsplikt samt utbildning och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Alla som utför tjänster hos dig dokumenterar sitt arbete för att säkerställa att du får dina insatser utförda och att inget faller mellan stolarna.

Läs om våra medarbetare här!